Säljträning

Precis som i all träning har vi som målsättning att skapa resultat. För att nå ett gott resultat av just säljträningen måste vi både ha roligt och motivera gruppen men även utmana och träna på ”fasta situationer”. Vi är övertygade om att inte arbeta med för många redskap och lära ut för mycket ny kunskap utan välja ut ett fåtal områden som vi fördjupar oss i, repeterar och noggrant följer upp. Framför allt utgår vi alltid från deltagarnas nivå och nyttjar hela gruppens kompetens.

Vi heter som sagt TellorSell och detta stämmer även in på säljträning. Vi står aldrig och berättar för era säljare vad de ska göra. Vi säljer in vårt budskap genom utvecklad pedagogik under utbildningsdagarna och låter säljarna själva arbeta fram svaren i största möjliga mån, precis som i framgångsrik försäljning. Dessutom försöker vi ha kul på vägen, som träning alltid ska vara.

Vi utbildar alltid efter rätt förutsättningar, såsom:

Och vi mäter givetvis resultatet av träningen.

Målgruppen vi tränar är all personal som har någon form av kundkontakt, dvs säljare, chefer och servicepersonal. Givetvis skräddarsyr vi och anpassar er säljträning utifrån era specifika behov.

Färdiga utvecklingspaket finns dock enligt nedan för dig som redan vet vad ni behöver:

Säljkommunikation

 • Hur köper kunderna idag
 • Vilka är säljarens framgångsfaktorer idag
 • Strukturen i sälj
 • Boka möten
 • Att förbereda ett kundmöte
 • 1:a intrycket
 • Frågemetodik
 • Aktivt lyssnande
 • Trovärdig argumentering
 • Kroppsspråkets betydelse
 • Invändningsbehandling
 • Avslutsteknik
 • Delaccepter
 • Uppföljning

Omfattning 2 + 2 dagar

Målstyrning och säljplanering

 • Hur sätta mål
 • Vad innehåller en säljplan
 • Hur prioritera din tid
 • Hur välja kunder
 • Hur bearbeta dina befintliga kunder
 • Vad är en optimal arbetsvecka
 • Vad är sambandet mellan din inställning, din kunskap och dina insatser
 • Hur gör man en realistisk säljplan

Omfattning 2 dagar

Situationsanpassad försäljning

 • Ska vi agera likadant i alla kundmöten
 • Vilka typer av kunder möter vi
 • Vilka personlighetstyper möter vi
 • Hur agera i de olika kundsituationerna utifrån detta
 • När behöver vi bevisa oss först innan vi gör en behovsanalys
 • När är det optimalt att låta kunden styra mer av mötet
 • När är det viktigt att visa att vi vet mer om kunden än kunden förväntat sig
 • När är det läge att göra en djupare behovsanalys

Omfattning 2 + 1 dagar

Key Account Management

 • Key Account Management och dess trender
 • Definiera och välja nyckelkunder
 • Vision, mål och strategi för våra nyckelkunder
 • Förstå och analysera kunden och kundens affär
 • Kundens olika krav, önskemål och beslutsmönster
 • Vårt team, styrkor respektive utvecklingsområden
 • Hur vi i dagsläget sköter och leder våra nyckelkunder
 • Vad mäter vi och vad följer vi upp? Vad borde vi mäta?
 • Hur utvecklar jag och företaget våra affärsrelationer?
 • Att bygga en Key Account plan
 • Att kunna agera på ledningsnivå

Omfattning 2+2 dagar

Affärsförhandling

 • Analyser och affärsplaner
 • Förhandlingsprocessen – varför, vad och hur
 • Förberedelser inför en förhandling
 • Kommunikation och attityder
 • Utspel med diskussion
 • Slutförhandling med taktiska utspel och blockeringar
 • Missbedömning av styrkeförhållanden
 • Att arbeta med olika variabler i förhandlingen
 • Praktisk träning i att nå överenskommelse
 • Personlig handlingsplan

Omfattning 2 dagar

Butiksförsäljning

 • Hur skapa bästa möjliga första intryck
 • Hur man överträffar kundens förväntan
 • Det lilla extra för kunden
 • Kundbemötande i världsklass
 • Att hantera olika typer av kunder
 • Merförsäljning
 • Att skapa "livstidskunder"

Omfattning 1+1 dagar

Individuell coaching

För att skapa bästa resultat av säljträning eller för att få individuellt anpassad hjälp och stöd erbjuder vi givetvis individuell coaching.

Vi har själva genomgått utbildning i coaching och vet hur värdefullt det är att ibland få prata med någon annan än sin chef. Coachingen kan utföras på många olika sätt:

För att kunna skapa en beteendeförändring krävs mycket uppföljning och många delmål på vägen som också behöver följas upp av någon. Ibland stöter man på utmaningar på vägen som man behöver hantera och då är individuell coaching ett bra redskap att ta till.

Innan, under och efter en längre säljträning är det även viktigt med individuell coaching. Detta är något som vi hjälper våra kunder med då försäljningschefen inte hinner med att coacha sina säljare själv eller av olika anledningar väljer att en utomstående konsult coachar istället.

Målgruppen vi coachar är framför allt säljare och försäljningschefer.

OBS. Glöm inte bort att dina bästa säljare också behöver säljcoaching.

Säljledning

Att vara chef över en säljorganisation är både ett otroligt energigivande och samtidigt ett utmanande arbete.

Att ständigt motivera, coacha, följa upp, redovisa, ansvara för effektiva och energigivande morgonmöten, hålla i kundseminarier, vara filtret mellan sin avdelning och sin ledningsgrupp, se till att ha ”rätt lag”, dvs att ständigt arbeta med rekrytering samt avveckling av personal är några exempel på en försäljningschefs vardag. Hur får man denna vardag att gå ihop? Vi påstår att detta är en av de svårare tjänsterna i ett företag. Vi har erfarenheten, kunskapen och verktygen att hjälpa dig som försäljningschef med just dina utmaningar.

Detta gör vi genom gruppträning eller i individuell coaching genom att vara just det bollplank som du som försäljningschef behöver.

Målgrupp: Försäljningschefer samt andra mellanchefer med resultat och personalansvar

Presentationsteknik

Att presentera och tala inför folk har sedan lång tid tillbaka varit något som de flesta människor fruktar allra mest. Det finns en uppsjö av tekniker och kurser att gå när det gäller just detta ämne. Vi på TellorSell har valt att erbjuda våra kunder grundläggande träning i hur du som presentatör kan bli mer trygg i detta samt få ditt budskap att nå hela vägen fram till mottagaren och dessutom få mottagaren mer förändringsbenägen.

Vi arbetar med både strukturen, retoriken och pedagogiken samt använder videoinspelning och ger feedback på detaljnivå under träningstillfällena. Att träna och få se sig själv presentera något är både nyttigt och lärorikt. Denna typ av träning skapar resultat direkt, det vågar vi lova.

Målgrupp: alla som talar inför en grupp, det vill säga säljare, chefer och produktspecialister

Vi skräddarsyr och anpassar givetvis utbildningen efter kundens behov och önskemål.

Men har även ett färdigt utbildningspaket i presentationsteknik enligt nedan:

Presentationsteknik

 • Hur bemästra rampfeber
 • Grundläggande retorik
 • Strukturen i din presentation
 • Hur förbereda sig optimalt inför en presentation
 • Hur arbeta med kroppen och rösten
 • Hur skapa interaktion
 • Vad är avgörande för att ditt budskap når fram
 • Träning med filminspelning

Omfattning 2 dagar

Affärsmannaskap

Hur skapas ett gott första och sista intryck? Vad gör att kunden kommer tillbaka? Hur viktigt är det med nöjda kunder och hur påverkas vi av missnöjda kunder? Vad är skillnaden mellan service och försäljning och hur fungerar kunderna i dagens informationssamhälle? Vad är ett bra affärsmannaskap och vilka kan bidra till försäljningen på ett företag?

Kundservice är ett vitt begrepp som många arbetar med. Vad vi menar med kundservice så handlar det om kommunikationen mellan leverantören och kunden. Människor som träffas fysiskt, men även kommunikation via mejl, via webplatsen eller på sociala medier. Hur kunden uppfattar denna kommunikation och information från er sida har en stark koppling till hur nöjda era kunder är och hur mycket kunder väljer att köpa av er och även ge andra rekommendationen att anlita er.

TellorSell hjälper ditt företag att utveckla och förbättra ert företags sätt att kommunicera med era kunder och vi hjälper er att få en ökad förståelse för ett starkt affärsmannaskap och professionell kundservice i hela er organisation. Vi skräddarsyr och anpassar givetvis utbildningen efter kundens behov och önskemål.

Vi har även ett färdigt utbildningspaket i Affärsmannaskap/kundservice enligt nedan:

Affärsmannaskap/Kundservice

 • 1:a intryckets betydelse
 • Hur skapa en kundfokuserad organisation
 • Hur får vi nöjda återköpande kunder
 • Vilka i organisationen påverkar kundens uppfattning om oss och dessutom kundens beslut
 • Vad innebär det att göra ”det lilla extra” för kunden
 • Vad är skillnaden mellan sälj och service
 • Hur påverkar vi kunderna genom vår kommunikation i utskick, hemsida samt sociala medier
 • Hur påverkar vi företaget genom vårt eget agerande utanför kontoret, i sociala sammanhang samt i sociala nätverk
 • Grundläggande förståelse för sälj – att överföra idéer på ett trovärdigt sätt i tal och skrift

Omfattning 2 + 1 dagar

Om oss

TellorSell genomför säljutveckling främst för nordiskt näringsliv. Vi arbetar idag tillsammans med 10 stycken noggrant utvalda samarbetspartners. Här finns expertis inom Säljkommunikation, Målstyrning, Presentationsteknik, KAM, Affärsförhandling, Personlighetsanalyser, Coaching, Säljledning, och givetvis Kundservice.

Vi utvecklar stora som små organisationer med allt vad säljutveckling handlar om och detta förmedlar vi och anpassar till våra kunders behov med högsta kvalité.
Vårt mål är, med hjälp av utveckling och förändring, skapa ökad försäljning och nöjdare kunder tillsammans med våra uppdragsgivare.

Vad är ”Sell” enligt oss?

Att verkligen lyckas framgångsrikt idag med försäljning kräver en hel del. Vår erfarenhet summerar detta i fem punkter:

Dessa är fem av många andra viktiga förutsättningar för att du ska lyckas långsiktigt med ditt försäljningsarbete.

Resultat

Vi vet att motivation, kontinuitet och ett närliggande coachande ledarskap är nyckeln till goda resultat av säljträning. Därför bygger vi oftast affärsskolor i flera steg.

Vi vill göra en utvecklingsresa i sälj tillsammans med våra kunder och vi tillämpar olika steg i olika nivåer för att möta säljarna på just den nivån de befinner sig på. Vissa är nya, andra har mer erfarenhet, vissa är mer mogna för förändring och några behöver komma ur gamla hjulspår.

Vår primära uppgift är att skapa motivation till förändring. Sedan tillför vi nya kompetenser. Slutligen är vårt uppdrag att få vår målgrupp att gå från att veta till att göra. Vi ser alltid till att ett 100 procentigt engagemang finns från cheferna, säljarna och från vår sida för att lyckas med denna resa inom säljutveckling.

Referenser

Våra kunder är företag som har förståelsen för att det är säljarnas sätt att kommunicera ut företagets budskap och säljchefernas sätt att leda och coacha, som är de mest avgörande faktorerna för företagets framgång. Vi hjälper företag att kvalitetssäkra eller utveckla detta arbete.

Idag utvecklar vi banker, handelsföretag, IT-bolag, Mediabolag samt andra utbildningsföretag i säljutveckling.

Referenser

På flyget mellan Stockholm och Växjö träffade jag en kille som berättade att han gick en säljutbildning där en av lärarna var fantastiskt engagerande och att han lyfte hela utbildningen. Jag blev klart intresserad och fick namnet Andreas Lindström. Andreas har stor kunskap inom säljstrategi, säljteknik och säljplanering, han förmedlar dessa i sina utbildningar på ett enkelt och prestigelöst sätt, med mycket energi samtidigt som han delar med sig av sina egna erfarenheter och inger stort förtroende. Jag har använt Andreas sedan 2008 och kommer fortsätta att nyttja hans kunskap. Så gör det du också så får du högre avkastning på din investering!

Jan-Olof Barrfeldt, Divisionschef Mark&VA Dahl Sverige AB

Referenser

I en mycket starkt säljdriven verksamhet där vi redan är Sveriges bästa bygghandel för proffs och där vi ständigt arbetar med förbättring och effektivisering för att ännu bättre kunna serva våra nöjda kunder, ta större marknadsandel och därmed också kunna leverera ett ännu bättre resultat till våra ägare, så blir det extra viktigt att hitta ”den rätta” samarbetspartnern när det gäller affärsmannakunskap.

Valet av samarbetspartner blev helt självklart när vi träffade Andreas Lindström och det sa ”klick”. Andreas har genom sitt bolag TellorSell, hjälpt oss att byggt upp och driva vår interna affärsskola som är en storinvestering och som nu rullas ut i hela vår verksamhet. Förutom att Andreas är väldigt kunnig inom området har han också en mycket bra fingertoppskänsla för vår verksamhet samt förmåga att skapa engagemang, driv och inspiration.
Andreas har blivit en given samarbetspartner som också blivit inbjuden till vår årliga interna chefskonferens.
Vi ger Andreas våra allra varmaste rekommendationer.

Magnus Detterholm, VD Optimera Svenska AB
Fredrika Feltberger, HR-Chef Optimera Svenska AB

Referenser

Då vi under en tid sökt en ny ”Inspiratör” för vår egen utveckling var vårt första möte med TellorSell och Andreas Lindström helt förutsättningslöst. Ett möte där vi beskrev våra behov och önskemål för ett eventuellt framtida samarbete. Andreas lyssnade och kom tillbaks med ett upplägg som vi i stort sätt köpte rakt av, och som vi idag vet har mycket positiv inverkan på vårt sätt att arbeta och inte minst på hur vi möter våra gäster. Vi ser framemot att fortsatta inspireras och utvecklas i samarbete med TellorSell

Tomas Karlsson, VD Eckerö Linjen

Referenser

Jag rekommenderar Andreas Lindström dels för hans djupa kompetens och trevliga sätt, men framförallt för hans energi och driv i att motivera sina deltagare att nå en relevant beteendeförändring. Andreas är mycket klar med att det INTE är en utbildning uppdragsgivaren köpt, utan snarare en resultatförändring som uppdragsgivaren investerat i. Jag har nyttjat Andreas kunskaper och färdigheter vid många olika tillfällen mot både sälj- och servicepersonal ibland Volvos många återförsäljare i både Sverige och Norge, och detta har resulterat i utmärkt feedback ifrån dessa och deras chefer. Det inte Andreas vet om försäljning och säljledning är inte värt att veta, att han dessutom kan förmedla detta på den nivå som krävs visar också hur adaptiv Andreas är oavsett vilka deltagare han än står inför. Detta är en styrka som inte många utbildningskonsulter besitter.Jag tvekar inte att efterfråga Andreas tjänster igen, och råder dig att göra likaså!

Riki Dackén, Senior Business Consultant Volvo Car Business School - IHM

Referenser

Vi har valt att samarbeta med TellorSell AB i vår säljutveckling av tre anledningar: Vi fick ett tydligt och passande förslag på ett säljutvecklingsprojekt, vilket visade att de verkligen förstod vår affär samt våra utmaningar och anpassade utbildningsförslaget på ett mycket bra sätt utifrån det och upplevdes mer lösningsorienterade jämfört med många andra utbildningsföretag.

Vår konsult Andreas Lindström visade sig det engagemang som vi efterfrågade och hade förmågan att stanna kvar i de situationer som vi verkligen behövde träna mest på.

Andreas Lindström har även en fin förmåga att ge feedback på ett föredömligt sätt under utbildningsdagarna, skapar en bra vi-känsla i rummet och sätter rimliga krav på vad vi nu ska förändra i vårt säljarbete. Vi ser fram emot fortsättningen.

Anders Alverslid, VD Bank Brokers Sverige AB

Referenser

Jag har under många år känt Andreas Lindström både som kund och numera en mycket god vän.
Vi träffas regelbundet och utbyter sälj erfarenheter.
Andreas har under alla dessa år varit en mycket viktig mentor och ett bollplank för mig när jag behövt diskutera kommande möten med mina kunder.
Vid varje tillfälle har jag alltid fått ut något av vårt möte, som jag tagit med mig vidare i livet.
Jag har jobbat inom BMW:s återförsäljarnät i över 16 år, är i dag är jag 44 år och har lyckats bli en av Sveriges mest framgångsrika säljare inom BMW.
I dag är jag helt övertygad om att alla tips och idéer från Andreas har bidragit till denna framgång för mig inom BMW.

Jag vill verkligen rekommendera dig och ditt företag att anlita Andreas för att vidareutveckla ert sätt att arbeta med säljteknik.

Olle Bergqvist, Bilia Group/BMW Nacka

info@tellorsell.se
070 55 99 567
Cylindervägen 20 131 28 Nacka Strand
Belestigen 182 64 Djursholm